Tarieven 2022

Revapoint heeft overeenkomsten met alle Nederlandse zorgverzekeraars.

Indien u niet of onvoldoende (aanvullend) verzekerd bent voor fysiotherapie, hanteert Revapoint onderstaande tarieven. Het is mogelijk dat de tarieven van uw zorgverzekeraar afwijken van onderstaande tarieven.

Omschrijving
Tarief
Zitting fysiotherapie
€39,50
Zitting manuele therapie
€48,50
Zitting oncologische fysiotherapie
€50,--
Lange zitting (voor cliënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen)
€50,--
Telefonische zitting
€16,50
Screening
€17,00
Screening, intake en onderzoek
€54,00
Intake en onderzoek na verwijzing
€54,00
Eenmalige fysio-/oefentherapeutisch onderzoek
€65,--
Toeslag voor zitting aan huis
€17,50
Inrichtingstoeslag
€12,--
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie
€29,--
Niet nagekomen afspraak specialisatie
€38,--

U kunt uw afspraken tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren of verzetten. Wanneer u dit niet tijdig doet, brengt Revapoint het tarief van een niet nagekomen afspraak bij u in rekening.