Revalidatie Covid

Revapoint biedt specifieke revalidatie trajecten voor patiënten na besmetting met het coronavirus. De impact van het ziektebeeld op de dagelijkse activiteiten in- om het huis, sport en werk komt door afname van de spierkracht, longcapaciteit en conditie. Het is zaak om deze optimaal te herstellen zodat u weer snel en goed kunt participeren in het dagelijks leven. Ons gespecialiseerd team zal een intake verrichten waarbij wordt gekeken naar de beperkingen die zijn ontstaan ten gevolge van het ziektebeeld. Er vinden metingen plaats van de conditie en kracht welke zullen worden gebruikt als uitgangspositie. Deze tests worden gedurende het revalidatie traject opnieuw afgenomen om uw voortgang in kaart te brengen. De therapeut stelt een persoonlijk beweegprogramma met u op waarbij u de juiste begeleiding krijgt.

Om het traject in gang te zetten vragen we u een verwijsbrief van de huisarts mee te brengen naar de intake.

Voor vragen en het maken van een afspraak belt u met 0165 – 20 60 26